VINOHRADY

Naše vinohrady v Šalove 
Obec Šalov sa nachádza v nitrianskej vinohradníckej oblasti v želiezovskom rajóne a mikroregióne Dolné pohronie a poiplie. Nachádza sa tu mechanizačné stredisko firmy a 57 hektárov novozrekonštruovaných vinohradov, kde pestujeme tradičné slovenské odrody hrozna.

Pivnica grófa Esterházyho
K vinohradom patrí klasická pivnica grófa Esterházyho z roku 1816. Nachádza sa na konci vínnej uličky plnej malých hajlochov. V budúcom roku čaká pivnicu citlivá rekonštrukcia. Po ukončení rekonštrukcie sem plánujeme presunúť časť produkcie. Našim zámerom je vyrábať terroirne víno z hrozna, ktoré sa urodilov v našich vinohradoch.
Pivnica dlhá 145 metrov v tvare písmena U si celoročne udržuje teplotu 12 °C. Steny pivnice sú doposiaľ pokryté ušľachtilou plesňou ako výsledok vyparovania zrejúceho vína. Zachovali sa tu pôvodné dubové sudy s kapacitou 250 tisíc litrov (približne 25 vagónov).

Charakter vinohradov
Až 80% vinohradov v Šalove je v južnej expozícii a zostávajúca časť v juhozápadnej. Pôdny profil tvorí väčšinou hnedozem, spraš, miestami až ílovitá pôda a časť zase so silne vápenatou reakciou. Sklon je 10 – 15 %, pričom časť vinohradov je na terasách. Je zabezpečená protierózna melioračná kanalizácia na odvod prívalovej vody.

Mechanizačné stredisko
V miestnej časti obce Šalov nazývanej Šándor sa nachádza mechanizačné stredisko. Stavba mechanizačného strediska bola postavená rodinou Esterházyovcov. V súčasnej dobe je plánovaná rozsiahla rekonštrukcia.

Vinohradnícka technika
Na obrábanie vinohradov používame: 4 traktory, 3 postrekovače, 2 ťahané mulčovače, 1 vyklopný mulčovač, 2 cisternové fekále, 1 postrekovač trávnatého porastu. Ďalej využívame techniku na obrábanie pôdy ako rotačné disky, rotavátor či prihnojovač.