VÝROBA VÍNA

 

Spracovanie hrozna
Už 13. rok prebieha spracovanie hrozna priamo v areáli Chateau Krakovany. Prelína sa tu moderná technológia riadeného spracovania so snahami o zachovanie prírodného aspektu potlačením chémie a uniformity. Hrozno vypestované vo vlastných, novozrekonštruovaných vinohradoch v Šalove, spracovávame šetrnou technológiou pneumatického lisovania pri nízkych teplotách.

Proces kvasenia
Kvasenie rmutu prebieha v nerezových tankoch s reguláciou teploty čistými kultúrami kvasiniek. Skladovanie a príprava pred fľašovaním prebieha v prevádzke Ostrov. Dolaďuje sa stabilita fyzikálno-chemických a senzorických vlastností vína.

Fľašovanie vína
Víno sa plní na dvoch fľašovacích linkách s výkonom 3 000 ks/h. Okrem plnenia vína z vlastnej výroby, nakupujeme a plníme víno aj od iných výrobcov. Kapacita skladovania je 12 000 hektolitrov.

PREDAJ VÍNA CHATEAU KRAKOVANY

Víno predávame formou maloobchodného a veľkoobchodného predaja. Veľkoobchodne dodávame priamo do obchodných reťazcov. Na možnosti veľkoobchodnej dodávky sa prosím informujte: +421 (0)911 913 611 alebo píšte odbyt@chateaukrakovany.sk.
Maloobchodný predaj realizujeme najmä vo vlastnej predajni v areáli Chateau Krakovany, ale aj v ďalších prevádzkach v Bratislave (kontakt). Nájdete tu množstvo vínnej inšpirácie na darčeky pre Vašich blízkych či obchodných partnerov. Zo širokej ponuky vín si vyberú aj nároční zákazníci.
Ponúkame najmä vína z vlastnej produkcie z našich vinohradov v Šalove za veľmi výhodné ceny. Predajňa v Krakovanoch je otvorená v pracovných dňoch od 8:30 do 17:30 . V sobotu od 8:00 do 12:00 .
Tešíme sa na Vašu návštevu!

PONUKA VÍN
ÚSPECHY A OCENENIA